Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om å stanse insektdøden - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2024-07-01 35 0 0

Representantforslag om en reell handlingsplan for sirkulær økonomi

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 45 0 0

Representantforslag om å støtte lokale drikkevareprodusenter og styrke bøndenes inntektsmuligheter

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 45 0 0

Representantforslag om å sikre alle foreldre muligheten til å være forelder til sitt eget barn

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 44 0 0

Representantforslag om oppfølging av kvalitetsnormen for villaks

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 42 0 0

Representantforslag om å la unge jobbe mer og skatte mindre

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 47 0 0

Representantforslag om å stanse insektdøden

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 40 0 0

Representantforslag om styrking av kontaktlærerfunksjonen for å gi lærerne mer tid til elevene og legge bedre til rette for at hele laget rundt eleven får mer tid ute på skolene

Stortinget Norge Norway 2024-06-24 50 0 0

Representantforslag om en nordisk produktivitetskommisjon

Stortinget Norge Norway 2024-06-21 64 0 0

Representantforslag om skoleeierskap og en styrket oppfølgingsordning

Stortinget Norge Norway 2024-06-20 57 0 0

Representantforslag om yrkesfagløft 2.0

Stortinget Norge Norway 2024-06-20 66 0 0

Representantforslag om å sikre etiske standarder i gravferdsbransjen

Stortinget Norge Norway 2024-06-18 62 0 0

Representantforslag om at juks aldri skal lønne seg i asyl- og innvandringssaker

Stortinget Norge Norway 2024-06-13 70 0 0

Representantforslag om å styrke arbeidslinjen

Stortinget Norge Norway 2024-06-07 82 0 0

Representantforslag om et bedre og mer nyansert informasjonstilbud under svangerskapet

Stortinget Norge Norway 2024-06-05 68 0 0

Representantforslag om å styrke Norges bilaterale forhold til Republikken Kina (Taiwan)

Stortinget Norge Norway 2024-06-05 75 0 0

Representantforslag om å innføre offentlig finansierte vaksiner mot vannkopper og helvetesild

Stortinget Norge Norway 2024-05-31 95 0 0

Representantforslag om å ivareta nasjonal sikkerhet på den norske handelsflåten

Stortinget Norge Norway 2024-05-30 100 0 0

Representantforslag om landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd

Stortinget Norge Norway 2024-05-24 97 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø om rammene for Etterretningstenesta

Stortinget Norge Norway 2024-05-17 102 0 0

Representantforslag om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden

Stortinget Norge Norway 2024-05-17 93 0 0

Representantforslag om å gjenåpne veisystemet i og rundt Oslo

Stortinget Norge Norway 2024-05-15 119 0 0

Representantforslag om å gjøre fast fashion dyrere og brukthandel billigere

Stortinget Norge Norway 2024-05-14 109 0 0

Representantforslag om å løfte flere barn ut av fattigdom

Stortinget Norge Norway 2024-05-09 123 0 0

Representantforslag om ivaretagelse av minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser, forsvarsrelatert aktivitet og nordmenn i utenlandstjeneste

Stortinget Norge Norway 2024-05-09 113 0 0

Representantforslag om kjønn

Stortinget Norge Norway 2024-05-01 139 0 0

Representantforslag om konsekvenser av fleksibel skolestart

Stortinget Norge Norway 2024-05-01 133 0 0

Representantforslag om å sikre ansatte i eget selskap muligheten til å selge sine tjenester gjennom innleie

Stortinget Norge Norway 2024-04-30 115 0 0

Representantforslag om å fremme innkjøp, bruk og reparasjon av elbiler med lav miljøbelastning i hele livsløpet

Stortinget Norge Norway 2024-04-26 121 0 0

Representantforslag om å fjerne subsidiene over statsbudsjettet til selfangst

Stortinget Norge Norway 2024-04-19 128 0 0

Representantforslag om utfasing av torv i hagejord

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 192 0 0

Representantforslag om en bedre praksis for gravide kvinners møte med helsevesenet og praksis for innvilgelse av planlagt keisersnitt

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 148 0 0

Representantforslag om å bygge opp systemet for restaurering av natur og dyreliv i Norge i tråd med målsettingene i naturavtalen

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 163 0 0

Representantforslag om en bærekraftig reindriftsforvaltning

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 160 0 0

Representantforslag om å legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 147 0 0

Representantforslag om å forebygge, dokumentere og slå ned på lønnstyveri, og hjelpe ofrene for arbeidslivskriminalitet

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 139 0 0

Representantforslag om forbud mot engangsgrill

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 180 0 0

Representantforslag om å endre utlånsforskriften for å hjelpe flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 165 0 0

Representantforslag om å bevare og restaurere økosystemet i Oslofjorden

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 146 0 0

Representantforslag om å forhindre et folkemord på Gazastripen

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 193 0 0

Representantforslag om en mer sirkulær byggenæring

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 181 0 0

Representantforslag om forslag til medlemskapsavtale som legges fram for folkeavstemning

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 147 0 0

Representantforslag om å la arbeidsfolk beholde mer av verdiene de skaper

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 150 0 0

Representantforslag om bedre rammevilkår for oppstartsbedrifter og investeringer i teknologi

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 159 0 0

Representantforslag om nattog til København

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 160 0 0

Representantforslag om trygge barnehager og skoler

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 174 0 0

Representantforslag om å stanse nedleggelsen av rusbehandlingsenheten ved Tronvik

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 157 0 0

Representantforslag om å styrke yrkesfagopplæringen

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 175 0 0

Representantforslag om å reservere anbud for ideelle aktører

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 146 0 0

Representantforslag om å føre økonomisk tilsyn med kommersielle barnehagekjeder på konsernnivå

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 141 0 0

Representantforslag om å tette skattehull

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 186 0 0

Representantforslag om å prioritere kraften strengere

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 171 0 0

Representantforslag om gransking av Birgitte Tengs-saken

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 181 0 0

Representantforslag om kjernekraft i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 172 0 0

Representantforslag om kinesisk nedsalg i TikTok

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 177 0 0

Representantforslag om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 145 0 0

Representantforslag om innreise fra palestinere på Gaza med tilknytning til Norge behandles på humanitært grunnlag

Stortinget Norge Norway 2024-03-25 240 0 0

Representantforslag om innreise fra folk på Gaza med tilknytning til Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 165 0 0

Representantforslag om å ta bedre vare på matjorda

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 235 0 0

Representantforslag om å stille alle utvisningssaker der barn er involvert, i bero

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 202 0 0

Representantforslag om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 184 0 0

Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 197 0 0

Representantforslag om stans av nye hyttefelt

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 211 0 0

Representantforslag om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 191 0 0

Representantforslag om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 182 0 0

Representantforslag om å redusere bompengebelastningen i Ryfast

Stortinget Norge Norway 2024-03-21 203 0 0

Representantforslag om krav til erstatningskraft for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner

Stortinget Norge Norway 2024-03-21 194 0 0

Representantforslag om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 203 0 0

Representantforslag om innføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 189 0 0

Representantforslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 203 0 0

Representantforslag om å stille alle utvisningssaker der barn er involvert i bero

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 194 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Hege Bae Nyholt, Kathy Lie og Olaug Vervik Bollestad om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk

Stortinget Norge Norway 2024-03-19 188 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Hege Bae Nyholt, Kathy Lie og Olaug Vervik Bollestad å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 188 0 0

Representantforslag om nnføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 193 0 0

Representantforslag om en ferdigbehandling av Nasjonal ramme for vindkraft

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 186 0 0

Representantforslag om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk

Stortinget Norge Norway 2024-03-15 195 0 0

Representantforslag omsorgssektoren

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 219 0 0

Representantforslag om konsesjon på datasentre

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 208 0 0

Representantforslag om deltakelse i EU-kommisjonens European Industrial Alliance on Small Modular Reactors (SMRs)

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 231 0 0

Representantforslag om deltakelse i EU-kommisjonens European Industrial SMR Alliance

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 221 0 0

Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 207 0 0

Representantforslag omsorgsektoren

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 225 0 0

Representantforslag om en tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 206 0 0

Representantforslag om konsesjon på datasenter

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 240 0 0

Representantforslag om videreutvikling av veireformen

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 219 0 0

Representantforslag om tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 208 0 0

Representantforslag om å innføre inkluderingsmål i statlig og kommunalt arbeidsliv

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 200 0 0

Representantforslag om å sikre uavhengige utredninger av naturverdier og naturpåvirkning

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 203 0 0

Representantforslag om å ta tilbake kontrollen over leiemarkedet

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 207 0 0

Representantforslag om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 219 0 0

Representantforslag om å sikre at norsk kommersielt skogbruk bidrar til å nå målene i naturavtalen

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 199 0 0

Representantforslag om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 211 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om reell rett til gjenforeining med familie i Gaza

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 215 0 0

Representantforslag om å styrke kampen mot antisemittisme

Stortinget Norge Norway 2024-02-29 249 0 0

Representantforslag om konkrete tiltak mot æreskriminalitet

Stortinget Norge Norway 2024-02-29 236 0 0

Representantforslag om spesialisthelsetjenestene i Alta og stoppe nedbyggingen av dagkirurgi-tilbudet ved Klinikk Alta

Stortinget Norge Norway 2024-02-28 244 0 0

Representantforslag om en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur

Stortinget Norge Norway 2024-02-28 205 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-19 223 0 0

Representantforslag om et lærebokløft og mindre og bedre regulert skjermbruk i skolen

Stortinget Norge Norway 2024-02-16 206 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket, for å bidra et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 225 0 0

Representantforslag om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 200 0 0

Representantforslag om utbedring av Veibustkrysset på E39

Stortinget Norge Norway 2024-02-14 207 0 0

Representantforslag om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-12 213 0 0

Representantforslag Ane Breivik, Abid Raja, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 248 0 0

Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 192 0 0

Representantforslag omstilling av en oppdrettsnæring i krise

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 202 0 0

Representantforslag om forbud mot hawala-virksomhet

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 205 0 0

Representantforslag om revisjon av Norges dronestrategi

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 223 0 0

Representantforslag om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 188 0 0

Representantforslag om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 246 0 0

Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon

Stortinget Norge Norway 2024-02-02 203 0 0

Representantforslag om umiddelbar økning i finansieringen av politiet

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 184 0 0

Representantforslag om endringer i jernbanereformen

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 209 0 0

Representantforslag om bynasjonalparker

Stortinget Norge Norway 2024-01-31 222 0 0

Representantforslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

Stortinget Norge Norway 2024-01-22 181 0 0

Representantforslag om foreldelse av fordringer

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 202 0 0

Representantforslag om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 196 0 0

Representantforslag om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 213 0 0

Representantforslag om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 210 0 0

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av vold mot og drap av kvinner

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 184 0 0

Representantforslag om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 198 0 0

Representantforslag om en rausere pleiepengeordning

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 206 0 0

Representantforslag om sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 202 0 0

Representantforslag om å oppheve godkjenning av endret veinormal

Stortinget Norge Norway 2024-01-11 194 0 0